In Depth ‘ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ทิ้งเป็น’

Published : พฤษภาคม 8, 2023 | Blog | Editor :

เชื่อไหมว่าจริงๆ ตัวเรา “วิวัฒนาการ” อยู่ตลอด แม้จะรู้สึกว่าชีวิตนิ่งเฉยและไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง แต่นั่นอาจเป็นขั้นตอนหรืออุปสรรคหนึ่งใน 6 ขั้นวิวัฒนาการที่ถูกพูดถึงอยู่ในหนังสือ “ฝึกตัวเองให้เป็นคนที่ทิ้งเป็น”

คุณชิฮาระ ผู้เขียนบอกไว้ว่าในขั้นตอนทั้ง 6 ของวิวัฒนาการ จะมีอยู่สี่อย่างที่เกิดขึ้นอยู่เป็นประจำคือ
• หนึ่ง ขั้นก้าวหน้า – เราจะพุ่งใส่ทุกความท้าทาย และสามารถประสบความสำเร็จได้ง่ายดาย
• สอง ขั้นปัญหา – เราจะพบกับโจทย์ใหม่ๆ ที่ยากขึ้น
• สาม ขั้นดิ่งลึก – เราจะเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่ยากลำบากกว่าเดิม
• สี่ ขั้นกระจ่างแจ้ง – เมื่อจัดการกับปัญหาได้แล้ว เราจะมองเห็นอีกตัวตนของตัวเอง หลังจากนั้นเราก็จะเข้าสู่บทใหม่ของชีวิต
• ห้า ขั้นเปลี่ยนผ่าน – เมื่อผ่านขั้น 1-4 ไปแล้ว ชีวิตจะก้าวเข้าสู่บทถัดไป เราจะเข้าสู่วิวัฒนาการรอบใหม่ที่สูงขึ้น
• หก ขั้นบรรลุ – หากเราวิวัฒนาการขึ้นสู่ระดับถัดไปเรื่อยๆ จนสุดท้ายก็จะไปถึงขั้นที่หลายคนเรียกว่า ภาวะก้าวพ้นตนเอง หรือความรู้สึกรวมเป็นหนึ่ง ซึ่งก็คือขั้นบรรลุนี่เอง

สิ่งที่เราต้องจำไว้ให้มั่นคือ ในแต่ละขั้นของวิวัฒนาการ ต่างก็มี “สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญ” และ “สิ่งที่ควรสังเกต” แตกต่างกันออกไป เมื่อชีวิตก้าวเข้าสู่ตอนใหม่ เราก็ต้องรีบทิ้งวิธีที่เคยใช้ แล้วเรียนรู้วิธีใหม่ที่จำเป็นในขั้นตอนปัจจุบัน เพราะถ้าเรายิ่งทิ้งได้ช้าเท่าไร ความเร็วในการวิวัฒนาการก็จะช้าลงไปด้วยเช่นกัน

ถ้าตอนนี้ คุณรู้สึกได้ถึงความหยุดนิ่งของชีวิต แสดงว่าถึงเวลาแล้วที่จะปล่อยมือจากวิธีเก่าๆ ที่เคยใช้มา!!

แท็ก


Related Content