เงื่อนไขและข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า

เงื่อนไขและข้อตกลงในการสั่งซื้อสินค้า

  1. การเปลี่ยนหรือคืนสินค้า เนื่องจากการรับประกันในตัวสินค้า

1.1 การคืนสินค้าใดๆก็ตามที่ชำรุดหรือยังไม่ได้ใช้งานภายใน 7 วันนับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า อันเนื่องมาจากการชำรุด หรือเสียหายจากการผลิต ชำรุดจากการขนส่ง หรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ

เหตุผลการคืนสินค้า
– สินค้าเสียหายจากการจัดส่ง เมื่อสินค้ามาถึงลูกค้าพบว่ากล่องพัสดุอยู่ในสภาพไม่สมบูรณ์ ลูกค้าต้องถ่ายภาพลักษณะความเสียหาย หรือสภาพกล่องบรรจุและส่งให้แก่ทางบริษัทฯ และสินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งาน

– สินค้าชำรุดหรือเสียหายจากการผลิต ลูกค้าต้องระบุลักษณะ หรือรายละเอียดการชำรุด เช่น หน้าหาย หน้าขาด หน้าสลับ ตัวหนังสือลบเลือน ฯลฯ เป็นต้น

– สินค้าผิด/ไม่ถูกต้อง สินค้าบนหน้าเว็บไซต์ ไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าที่ได้รับ สินค้าจะต้องอยู่ในสภาพเดิมไม่ผ่านการใช้งาน

1.2 สำหรับความเสียหายจากการจัดส่งโดยบริการของขนส่งเอกชน หากลูกค้าพบเหตุผิดปกติ เช่น กล่องมีลักษณะผิดรูป มีรอยเปิด หรือฉีกขาด สามารถปฏิเสธการรับขณะนำจ่าย หรือขอเปิดตรวจสอบต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ หากพบว่าสินค้าภายในเสียหาย/สูญหาย อันเกิดจากความบกพร่องในการขนส่ง ลูกค้าสามารถทำเรื่องสอบสวนและขอชดเชยค่าเสียหายกับทางขนส่งเอกชนได้ทันที ทั้งนี้เป็นไปตามเงื่อนไขการรับประกันของบริษัทฯชนส่งเอกชนนั้นๆ

1.3 การเปลี่ยนหรือคืนสินค้าเนื่องจากการรับประกันในตัวสินค้านี้ ไม่ครอบคลุมถึงความเสียหายดังต่อไปนี้
-ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานของลูกค้าเอง เช่น ตกกระแทก หัก งอ บุบ จากการใช้งาน
-ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผิดวิธี การใช้งานที่ไม่เหมาะสม การเก็บหรือดูแลรักษาผิดวิธี
-สำหรับสินค้าที่มีความเสียหายซึ่งคลุมเครือ ไม่ชัดเจน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ เองเท่านั้น

สำหรับการเปลี่ยนหรือคืนสินค้าในกรณีที่เนื่องจากการรับประกันในตัวสินค้าตามเหตุผลข้างต้น ทางบริษัทฯ จะรับผิดชอบค่าจัดส่งที่เกิดขึ้นโดยทำการคืนเงินค่าจัดส่งคำนวณตามจำนวนที่ท่านชำระส่งกลับมา และจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ท่านอีกครั้งโดยไม่เก็บค่าใช่จ่ายในการจัดส่ง

  1. ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

2.1ส่งหลักฐานแจ้งให้ทางบริษัทฯ ทราบเพื่อขอเปลี่ยน/คืนสินค้า ส่งอีเมล์แจ้งขอเปลี่ยน/คืนสินค้าที่ [email protected]
2.2ทางบริษัทฯ ยืนยันการขอเปลี่ยน/คืนสินค้าของลูกค้า ลูกค้าดำเนินการส่งคืนสินค้าภายใน 3 วัน
2.3สินค้าที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจะดำเนินการเปลี่ยน/คืน ภายใน 10 วันทำการ
ที่อยู่สำหรับคืนสินค้า บริษัท บิบลิโอ จำกัด ห้อง M3 โคเมทออฟฟิศ 35/5-7 ถ.กรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600