Editors’ Picks  อย่าบอกให้สู้อีกได้ไหม เพราะฉันอาจไม่มีวันหายดี

Editors’ Picks  อย่าบอกให้สู้อีกได้ไหม เพราะฉันอาจไม่มีวันหายดี

ตอนที่รู้ว่าจะได้รับผิดชอบหนังสือเล่มที่ชื่อว่า ‘อย่าบอ…