พอล บลูม ผู้บอกเล่าถึงจุดกลมกล่อมระหว่างทุกข์และสุขไว้ในหนังสือ “หากไม่เคยเจ็บ คงไม่ซึ้งถึงความสุข”

Published : มิถุนายน 13, 2023 | Blog | Editor :

พอล บลูม ผู้เขียนหนังสือ Non-fiction ว่าด้วยจุดกลมกล่อมระหว่างความทุกข์และความสุขที่เกิดขึ้นในชีวิตมนุษย์อย่าง “หากไม่เคยเจ็บ คงไม่ซึ้งถึงความสุข” คือนักเขียนและอาจารย์ด้านจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงในประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา

เขาเกิดเมื่อปี 1963 ในครอบครัวชาวยิว ที่เมืองมอนทรีออล ประเทศแคนาดา จบด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลัยแมคกิลล์ และกลายเป็นนักจิตวิทยาที่มีผลงานหลากหลาย งานวิจัยของเขามักศึกษาองค์ความรู้ด้านจิตวิทยาของเด็กและผู้ใหญ่ ผ่านมุมมองภาษา วรรณกรรม ศิลปะ ศาสนา และบรรทัดฐานของสังคม

ในปี 1990 – 1999 พอล บลูม เป็นอาจารย์ด้านจิตวิทยาและประชานศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแอริโซน่า ก่อนจะเริ่มทำงานเป็นศาสตราจารย์ประจำคณะจิตวิทยา มหาวิทยาลัยเยล และถัดมาในปี 2021 ที่มหาวิทยาลัยโทรอนโท

ความเก่งกาจเชี่ยวชาญของเขา ได้รับการการันตีจากรางวัลหลายชิ้นตลอดระยะเวลา 10 กว่าปีที่เขาได้รับ และมีผลงานตีพิมพ์ด้านจิตวิทยามากมาย ผลงานหนังสือได้แก่

1. Against Empathy: The Case for Rational Compassion

2. Just Babies: The Origins of Good and Evil

3. How Pleasure Works: The New Science of Why We Like What We Like

4. Descartes’ Baby: How the Science of Child Development Explains What Makes Us Human

และอีกหลายเล่ม รวมทั้ง The Sweet Spot: The pleasures of suffering and the search for meaning เล่มนี้ด้วย

พอล บลูม ยังมีผลงานบทความลงในนิตยสารชื่อดังอย่าง The New York Times Magazine , Atlantic Magazine , Seed Magazine เป็นต้น

ในหนังสือ “หากไม่เคยเจ็บ คงไม่ซึ้งถึงความสุข” เขาได้กล่าวถึงความทุกข์อันมีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในแง่ชีวภาพและความรู้สึก อาทิ ความเจ็บบางประการทำให้มนุษย์สามารถจดจำประสบการณ์เหล่านั้นไว้ เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงมันในอนาคต

กล่าวคือ ความทุกข์ที่เกิดขึ้นโดยความสมัครใจในปริมาณที่พอดิบพอดี สามารถสร้างและส่งเสริมความสุขได้ ความทุกข์เป็นส่วนสำคัญของกิจกรรมที่มีความหมายหลายกิจกรรม และสนับสนุนการแสวงหาความหมายของชีวิต เข้าทำนองที่ว่า “เจ็บปวดแต่คุ้มค่า”

เพียงแค่เราต้องทำความเข้าใจความทุกข์ความสุข ในแบบที่เหมาะเจาะพอดีสำหรับตัวเราเอง

แท็ก


Related Content