In Depth ‘นุนชี่ พลังแห่งการสังเกตชีวิต’

Published : พฤษภาคม 8, 2023 | Blog | Editor :

คุณเคยตกอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ไหม? ในที่ประชุม หลังจากเพื่อนร่วมงานของคุณนำเสนอผลงานจบ เธอก็พูดว่า ‘ถ้าไม่มีคำถามอะไรแล้ว เดี๋ยวเราพักกลางวันกันก่อนนะคะ’ และในตอนนั้นคุณก็พูดว่า ‘ฉันมีคำถามค่ะ’ หรือเคยพรวดพราดเข้าไปในห้องแล้วเล่นมุกตลกโดยไม่ได้ดูสถานการณ์รอบข้าง ถ้าเคย คุณอาจโดนตำหนิได้ว่าเป็นคนไม่มี “นุนชี่”

นุนชี่ เป็นคำภาษาเกาหลีที่แปลตามตัวอักษรว่า การ ‘วัด’ ด้วยสายตา ซึ่งเป็นศิลปะในการประเมินความคิดและความรู้สึกของผู้อื่น เพื่อสร้างความกลมกลืน ความไว้ใจ และความสัมพันธ์กับผู้คนรอบข้าง

หากพูดให้เข้าใจง่ายด้วยภาษาไทย การมีนุนชี่คล้ายกับการรู้จักกาลเทศะ แต่ก็ไม่ใช่เสียทีเดียว เพราะนุนชี่เชื่อมโยงกับทุกแง่มุมของสังคมเกาหลี วัฒนธรรมเกาหลีเป็นวัฒนธรรมที่ต้องอาศัยการ ‘อ้างอิงบริบทเป็นอย่างมาก’ สิ่งที่สื่อสารออกมาส่วนใหญ่จึงไม่ได้แสดงผ่านแค่คำพูด แต่รวมไปถึงภาษากาย การแสดงออกทางสีหน้า และอื่นๆ ด้วย

นุนชี่เหมือนเป็นกฎที่มองไม่เห็น เราต้องเป็นคนช่างสังเกตและอ่านสิ่งต่างๆ ได้อย่างเฉียบขาด การมีนุนชี่ที่ว่องไวจะช่วยให้เราปรับตัวเข้ากับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีและแสดงออกอย่างเหมาะสม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการช่วยรักษาความสัมพันธ์ เพราะเมื่อเราสัมผัสได้ว่าคนอื่นรู้สึกอย่างไร เราก็จะสามารถป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในชีวิตส่วนตัวหรือชีวิตในสังคมได้เช่นกัน

เราไม่ได้เกิดมาพร้อมกับนุนชี่ แม้แต่คนเกาหลีก็เช่นกัน นุนชี่เป็นสิ่งที่ฝึกฝนได้ แค่ต้องใช้เวลาและความพยายาม หนังสือเล่มนี้จะแสดงให้คุณเห็นว่า “พลังแห่งการสังเกต” สามารถทำให้เรามีความสุขในสังคมได้อย่างไร แล้วทำไมนุนชี่ถึงเปรียบได้กับเงินตราที่เราต้องมีติดตัว

แท็ก