Emotional Agility (ความคล่องแคล่วทางอารมณ์) คืออะไร

Published : พฤษภาคม 5, 2023 | Blog | Editor :

❤️💡Emotional Agility (ความคล่องแคล่วทางอารมณ์) คืออะไร

เชื่อไหมว่า หนึ่งในปัจจัยที่คอยหยุดยั้งไม่ให้เราประสบความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการ ไม่ใช่สิ่งใดไกลอื่น หากแต่เป็น “อารมณ์” ของเราเอง โดยเฉพาะความรู้สึกจำพวก ความโกรธ ความอับอาย ความวิตกกังวล หรืออีกหลายความรู้สึกด้านลบ

เวลาจะทำอะไรสักอย่าง ก็เหมือนมีอะไรสักอย่างมาฉุดรั้ง ดึงไม่ให้เราไปข้างหน้า หรือยื่นขามามาสกัดจนเราเป๋ออกนอกเส้นทาง หรือแม้แต่การตอบสนองต่อสถานการณ์ใหม่หรือสถานการณ์ที่ต่างจากเดิม ด้วยท่าทีแข็งขืนแบบเก่าที่แสนเคยชิน – นี่แหละ ที่เขาเรียกว่าการติดกับดัก และไม่มี “ความคล่องแคล่วทางอารมณ์”

คำถามคือ แล้วไอ้เจ้าความคล่องแคล่วทางอารมณ์นี่คืออะไรล่ะ

ความคล่องแคล่วทางอารมณ์ หรือ Emotional Agility คือการเข้าใจในความคิดหรืออารมณ์ที่สร้างปัญหาให้ตัวคุณ และยังกระทำในสิ่งที่ตอบโจทย์การใช้ชีวิตที่เป็นคุณมากที่สุดได้ โดยการก้าวออกมาจากกับดักเสียที

มันเกี่ยวกับการเลือกวิธีที่คุณจะใช้ตอบสนองต่อระบบเตือนภัยทางอารมณ์ และคือกระบวนการที่จะช่วยให้คุณอยู่กับปัจจุบัน แต่ไม่ใช่การเพิกเฉยต่ออารมณ์และความคิดที่เลวร้าย หากคือการประคองอารมณ์และความคิดเหล่านั้นเอาไว้อย่างหลวมๆ เผชิญหน้ากับมันอย่างกล้าหาญและมีความเห็นอกเห็นใจ จากนั้นค่อยเคลื่อนผ่านมันไปเพื่อใช้ชีวิตในแบบของคุณได้อย่างเต็มที่

อย่างไรก็ดี ความคล่องแคล่วทางอารมณ์ไม่ใช่การบังคับตัวเองให้คิดในแง่บวกมากขึ้น แค่ให้เราทำความเข้าใจกับอารมณ์ และรู้เท่าทันหัวใจตัวเองโดยไม่มีอะไรมากั้นขวาง

แต่นี่ก็แค่ส่วนเสี้ยวเดียวของ Emotional Agility เท่านั้น ถ้าอยากรู้จักมันอย่างลึกซึ้งถ่องแท้ ต้องอ่านเล่มนี้เลย!

แท็ก


Related Content