เมทริกซ์ศีลธรรมกับการเลือกเลี้ยงหมา

Published : เมษายน 27, 2023 | Blog | Editor :

หมาเป็นหนึ่งในสัตว์เลี้ยงยอดนิยมของคนเรา ซึ่งแต่ละคนก็นิยมชมชอบลักษณะนิสัยของหมาแตกต่างกันไป

ในการศึกษาโดยใช้แบบสอบถามรากฐานศีลธรรม (Moral Foundations Questionnaire – MFQ) จากกลุ่มตัวอย่าง 132,000 คน ในปี ค.ศ. 2011 มีการถามกลุ่มตัวอย่างว่าจะเลือกเลี้ยงหมาที่มีลักษณะนิสัยแบบใด จากตัวเลือกต่อไปนี้
1. หมาพันธุ์ที่สุภาพอ่อนโยนอย่างยิ่ง
2. หมาพันธุ์ที่เป็นตัวของตัวเอง สัมพันธ์กับเจ้าของในฐานะเพื่อนเท่าเทียมกัน
3. หมาพันธุ์ที่จงรักภักดีต่อบ้านและครอบครัวอย่างมาก เข้ากับคนแปลกหน้าไม่ได้ง่ายๆ
4. หมาพันธุ์ที่เชื่อฟังมาก นำมาฝึกให้ทำตามคำสั่งได้ง่าย
5. หมาพันธุ์ที่สะอาดมาก คล้ายแมว ดูแลสุขอนามัยของตัวเองอย่างดี

การศึกษาดังกล่าวพบว่า ผู้คนเลือกเลี้ยงหมาพันธุ์ที่ตรงกับเมทริกซ์ศีลธรรมของตัวเอง

เสรีนิยมอยากเลี้ยงหมาที่สุภาพอ่อนโยน (ตรงกับคุณค่าในรากฐานการดูแล) และสัมพันธ์กับเจ้าของแบบเท่าเทียม (ตรงกับคุณค่ารากฐานความเป็นธรรมในแง่ของความเท่าเทียม)

อนุรักษ์นิยมนั้นตรงกันข้าม พวกเขาอยากเลี้ยงหมาที่จงรักภักดี (ตรงกับคุณค่ารากฐานความภักดี) และเชื่อฟัง (ตรงกับคุณค่ารากฐานอำนาจ)

ส่วนรากฐานความศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่แกว่งไปตามฝักฝ่ายทางการเมือง ทั้งสองฝ่ายชอบหมาสะอาดพอๆ กัน

แท็ก


Related Content