อนาคตของตลาดแรงงานในเศรษฐกิจแบ่งปันจะเป็นอย่างไร?

Published : ธันวาคม 2, 2022 | Blog | Editor :

ทุกวันนี้ เราเห็นผู้คนสั่งอาหาร เรียกรถ จองห้องพัก และสั่งซื้อสินค้าผ่านสมาร์ทโฟนกันเป็นเรื่องปกติ แต่รู้ไหมว่าการเกิดขึ้นของแพลตฟอร์มและธุรกิจแบบแบ่งปันส่งผลกระทบในทุกมิติของชีวิต แน่นอนว่ามันมีทั้งด้านดีและด้านที่แย่
Sharing Economy หรือ เศรษฐกิจแบบแบ่งปัน เป็นการทำธุรกิจแบบ Peer to Peer (P2P) ระหว่างผู้ให้บริการที่มีทรัพย์สินกับผู้ใช้บริการ โดยการเช่าแทนการครอบครอง ธุรกิจนี้จึงสร้างรายได้ให้ผู้ให้บริการ และเพิ่มทางเลือกให้ผู้บริโภคได้มากขึ้น

“ขณะที่ครั้งหนึ่งการเป็น ‘ครอบครัวที่มีรถสองคัน’ เป็นเครื่องบ่งบอกสถานะ … ทุกวันนี้ชาวมิลเลนเนียนหลายคนมองว่าการเป็นครอบครัวที่มีรถคันเดียวหรือแม้กระทั่งไม่มีเลย และใช้บริการอย่างอูเบอร์, ลิฟต์ (Lyft), คาร์โก (Cargo) และอื่นๆ ถือว่ามีสถานะสูงกว่า”

ในด้านของตลาดแรงงาน บางคนมองว่านี่เป็นความพยายามที่จะลดค่าแรงแบบเต็มเวลาของบริษัท และเป็นการจ้างงานที่ไม่มั่นคง แต่บางคนก็มองว่านี่เป็นการปันส่วนรายได้ให้กับคนที่อยู่ล้างสุด เพราะมีศักยภาพที่จะช่วยคนด้อยโอกาสทางเศรษฐกิจทั้งฝ่ายผู้บริโภคและฝ่ายทำงาน
ถึงอย่างนั้นก็มีหลักฐานบ่งบอกว่า คนส่วนมากมีรายได้นี้เป็นส่วนเสริม ไม่ใช่แหล่งที่มาหลักของการเลี้ยงชีพ ผลสุดท้ายกลายเป็นความเหลื่อมล้ำทางรายได้ที่เพิ่มขึ้น เพราะคนที่การศึกษาดีมีรายได้เสริม และคนที่ขาดทักษะกำลังพบว่าที่ทางดั้งเดิมของตัวเองกำลังถูกแอปรุกราน
ธุรกิจการแบ่งปันบางแห่งยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึงการปฏิบัติต่อคนที่ทำงานให้กับพวกเขา บางครั้งคนงานพบว่าตนเองมีงานทำที่ไม่มั่นคง รายได้ผันผวนอย่างมาก และพวกเขาได้รับการปฏิบัติเหมือนเป็นผู้รับเหมาอิสระ แทนที่จะเป็นพนักงาน ดังนั้น ทั้งหมดจึงไม่สามารถเข้าถึงผลประโยชน์พื้นฐาน เช่น ค่ารักษาพยาบาล การลาพักร้อน เงินสมทบในวันหยุด หรือค่าเสื่อมของอุปกรณ์
แพลตฟอร์มเหล่านี้ให้ความยืดหยุ่นแก่ผู้ทำงานก็จริง แต่มีข้อกังหาเยอะมากในแง่ของผลประโยชน์
ที่สุดแล้วตลาดแรงงานในปี 2030 อาจแตกต่างไปจากนี้เมื่อแพลตฟอร์มมีการขยับขยายออกไป แต่เราก็ต้องมั่นใจด้วยว่ามันยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายจริงๆ
ติดตามทุกแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ในหนังสือ “2030 อนาคตอันใกล้ไม่มีอะไรเหมือนเดิม”

แท็ก


Related Content