รู้จัก Book Bus รถหนังสือที่เดินทางไปหานักอ่านทั่วโลก และแรงบันดาลใจของพวกเรา

รู้จัก Book Bus รถหนังสือที่เดินทางไปหานักอ่านทั่วโลก และแรงบันดาลใจของพวกเรา

ก่อนเข้าสู่ยุคโซเชียลมีเดีย ตอนที่พวกเรายังไม่สามารถสั่…