” เสียงจากผู้ถูกกดขี่ ” บนหน้ากระดาษ

Published : มีนาคม 8, 2023 | Blog | Editor :

วันสตรีสากล เกิดขึ้นจากเสียงเรียกร้องเพื่อความเท่าเทียมทางเพศ เป็นเวลานับร้อยปีที่ขบวนของผู้หญิงจากทุกมุมโลกลุกขึ้นเรียกร้อง เพื่อชั่วโมงการทำงานที่เป็นธรรม การเข้าถึงอาชีพที่เป็นธรรม วันลาคลอด สิทธิทางการเมืองและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การแต่งตัวอย่างอิสระ และรายละเอียดอื่นอีกมากมายที่กระทบต่อการดำรงชีวิต และโอกาสในการเป็นเจ้าของชีวิตตนเอง

ปี 1921 วันสตรีสากลถูกกำหนดขึ้นอย่างเป็นทางการหลังการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิทางการเมือง ในการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งขอสตรีเป็นผลสำเร็จ โดยเริ่มทยอยจากฝั่งยุโรป อังกฤษ อเมริกา และส่วนอื่นๆ ของโลก แม้ว่าจะดูเหมือนมีความก้าวหน้ามาไกลจากอดีต แต่ในปัจจุบันก็ยังมีการเหยียดและกีดกันเพศหญิงออกจากหลายส่วนของโครงสร้างสังคม

การวัดคุณค่าของเพศหญิง ผ่านบทบาทการเป็นแม่ ภรรยา และผู้ดูแลบ้าน สิ่งนี้กดดันและกีดกันเพศหญิงออกจากบทบาทและทางเลือกอื่นๆ ที่เป็นไปได้ หรือ กรณีการยึดอำนาจอัฟกานิสถานของกลุ่มตาลีบัน และกำหนดกฎการใช้ชีวิต เพศหญิงห้ามเข้าใช้บริการสวนสาธารณะในเมืองหลวง ห้ามทำงานสื่อสารมวลชนและงานในองค์กรพัฒนาเอกชน ห้ามศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ห้ามคุมกำเนิด ฯลฯ

แต่ละบทในหนังสือเรื่อง #ชื่อของเธอคือ… คือเสียงสะท้อนมากมายของเพศหญิงในสังคมเกาหลีใต้ ประเทศที่มีความเจริญด้านวัฒนธรรมสูง แต่กลับละเลยเสียงของคนอีกกลุ่มที่เป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศไม่ต่างจากเพศอื่น

ชะตากรรมของพวกเธอไม่ได้เป็นแค่สิ่งที่เกิดขึ้นในเกาหลีใต้เท่านั้น หากแต่เชื่อมโยงถึงผู้หญิงทุกๆ คนบนโลก บ้างถูกล่วงละเมิดทางเพศ บ้างถูกผลักไส บ้างถูกลดทอนคุณค่า

และในเรื่อง #สืบพยาบาทปีศาจโบกีวัง นอกจากเส้นเรื่องน่าขนหัวลุก และตำนานพื้นบ้านที่เกี่ยวกับเรื่องลึกลับของญี่ปุ่น ยังเอ่ยถึงปัญหาการใช้กำลังในครอบครัว อันมีที่มาจากสังคมปิตาธิปไตย หรือชายเป็นใหญ่

หนังสือเล่มนี้จะฉายให้เราเห็นความขัดแย้งระหว่างความเชื่อสมัยใหม่กับสมัยเก่า พร้อมตั้งคำถามกับแนวคิดอย่าง การแต่งงานมีลูกยังควรเป็นนอร์มอยู่หรือไม่ในสังคมปัจจุบัน

เพื่อระลึกถึงการต่อสู้ที่ผ่านมาและตลอดไปนับจากนี้ เพื่อเป็นพลังใจ ระมัดระวังไม่ให้ตัวเองกลายเป็นผู้ทำร้าย และโอบกอดกันเอาไว้ในฐานะเพื่อนร่วมโลก ไม่ว่าคุณจะนิยามตัวเองว่าเป็นเพศไหนก็ตาม

แท็ก


Related Content