Sweet Spot จุดกลมกล่อมระหว่างสุขและทุกข์ที่พอดีที่สุด

Published : มิถุนายน 13, 2023 | Blog | Editor :

ในโลกกีฬา Sweet Spot หมายถึง “จุดกลมกล่อม” ระหว่างการฝึกซ้อม ณ จังหวะที่ความหนักของการฝึกและระยะเวลาในการฝึก พอเหมาะพอดีสำหรับร่างกายของนักกีฬาคนหนึ่งๆ และทำให้นักกีฬาคนนนั้นได้ประโยชน์สูงสุดจากการฝึก

ซึ่งแต่ละคนต่างก็มี ‘จุดกลมกล่อม’ ที่ว่านี้ต่างกันไป หากนักกีฬาคนไหนรับรู้ถึง Sweet Spot ของตนเองได้ ก็เป็นการดีที่จะรู้จักร่างกายของตนเอง ไม่ฝึกซ้อมหนักหรือน้อยเกินไป สร้างผลลัพธ์อันดีให้กับการแข่งขันกีฬา

แต่ไม่ว่าคุณจะเป็นนักกีฬาหรือไม่ ก็สามารถมี “จุดกลมกล่อม” หรือ Sweet Spot นี้ได้

พอล บลูม ผู้เขียนหนังสือ #หากไม่เคยเจ็บคงไม่ซึ้งถึงความสุข เล่มนี้ เปรียบจุดกลมกล่อมว่า เป็นจุดที่ชีวิตของเราสามารถโอบรับทั้งความสุข และความทุกข์เอาไว้ได้ ในปริมาณที่พอดิบพอดี และโอบรับไว้ด้วยความเต็มใจของเราเอง

เพราะเป็นเรื่องธรรมดาที่ชีวิตมนุษย์คนหนึ่งจะประกอบด้วยความสุขและทุกข์ หากขาดส่วนใดไป เราคงเรียกได้ไม่เต็มปากว่าชีวิต

ขณะที่ความสุขมีประโยชน์ต่อเรา พอล บลูม ก็พบว่า ความทุกข์มีประโยชน์ต่อมนุษย์ทั้งในแง่ชีวภาพและความรู้สึกเช่นกัน เพราะความเจ็บทำให้เราจดจำประสบการณ์เหล่านี้ไว้เพื่อพยายามหลีกเลี่ยงมันในอนาคต และความทุกข์บางอย่างที่เกิดขึ้นโดยสมัครใจสามารถสร้างความสุข และเป็นส่วนสำคัญของการบรรลุเป้าหมายที่สูงขึ้นได้

นั่นเท่ากับว่า เราสามารถเติมเต็มความสุขและความหมายของชีวิตได้ ด้วยการโอบรับความเจ็บปวดที่เข้ามาให้เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราด้วย เพียงแค่ต้องตามหาจุดกลมกล่อมของเราให้เจอ

แท็ก


Related Content