In Dept ‘มหาศึกแห่งดูน’

Published : เมษายน 26, 2023 | Blog | Editor :

พอขึ้นชื่อว่าเป็นนิยายไซ-ไฟ หลายคนคงจินตนาการว่าเรื่องราวจะต้องเต็มไปด้วยเทคโนโลยี มีเครื่องจักรกล หรือปัญญาประดิษฐ์ที่ก้าวนำล้ำหน้า แต่เทคโนโลยีใน Dune นั้นไม่ใช่สิ่งที่แฟรงก์ เฮอร์เบิร์ต ให้น้ำหนักที่สุด

ความสำคัญของจิตใจต่างหากที่เป็นตัวนำ Dune เป็นโลกที่ปราศจากคอมพิวเตอร์ ปราศจาก Internet of Things และทำให้เทคโนโลยีเป็นปัจจัยรอง เฮอร์เบิร์ตแทนที่สิ่งเหล่านี้ด้วยทักษะด้านจิตใจขั้นสูง คิดค้นพิธีกรรมและศาสนาที่ซับซ้อนเพื่อจัดการและให้ความรู้แก่คนรุ่นต่อไป จักรวาลของ Dune ไม่ได้ถอยหลัง มันแค่ก้าวกระโดด (คอมพิวเตอร์) จากเทคโนโลยีไปสู่สถานะที่ก้าวหน้าและซับซ้อนยิ่งขึ้น

โดยเฉพาะกลุ่มเบเนเจสเซริตที่ต้องฝึกฝนร่างกายและจิตใจนานหลายปี เพื่อบรรลุความสามารถที่ถูกมองว่าเป็นเวทมนต์ มีบทสวดหนึ่งของเบเนเจสเซริตที่ไว้ใช้พิชิตความกลัว

“ข้าจักไม่กลัว เพราะความกลัวคือสิ่งสังหารจิตใจ ความกลัวคอความตายย่อมๆ ที่ชักนำความสูญสิ้น ข้าจักเผชิญความกล้ว ปล่อยมันไหลท่วมท้นและไหลผ่านตน เมื่อพ้นผ่านข้าจักใช้ดวงตาภายในมองดูเส้นทางนั้นที่ซึ่งความกลัวเคยไหลบ่ากลับว่าง เหลือแต่ข้าที่ยังอยู่

เป้าหมายของบทสวดนี้ก็เพื่อต่อต้านความกลัว ช่วยให้จิตใจเอาชนะสัญชาตญาณแรกเริ่มที่จะหนีเมื่อเผชิญหน้ากับความเจ็บปวด การควบคุมทางอารมณ์เพื่อเอาชนะความกลัวนั้นเป็นเรื่องของจิตใจ แล้วเมื่อก้าวผ่านไปได้ เราก็พร้อมจะรับมือกับภัยคุกคามที่แท้จริง

แล้วคุณล่ะ พร้อมหรือยังที่จะฝึกฝนจิตใจไปพร้อมกับ Dune!!

แท็ก


Related Content