5 Things ทำความเข้าใจ มนุษย์ชอบเก็บตัว & มนุษย์ชอบเข้าสังคม

Published : ธันวาคม 15, 2022 | Blog | Editor :

จริงหรือไม่ ที่คนชอบเก็บตัวเป็นคนพูดน้อย เงียบขรึม
ส่วนคนชอบเข้าสังคมนั้นต้องเป็นคนร่าเริง ช่างพูด
ไขข้อข้องใจคนชอบเก็บตัวและคนชอบเข้าสังคมกับ
“5 Things เพื่อทำความเข้าในมนุษย์เก็บตัว & มนุษย์ชอบเข้าสังคม” จากหนังสือ “ที่จริงแล้ว ฉันเป็นคนเก็บตัวนะ”

1.การเข้าใจว่าคนร่าเริงและช่างพูดเป็นคนชอบเข้าสังคม ส่วนคนที่เงียบขรึมเป็นคนชอบเก็บตัวนั้นเป็นความเข้าใจผิด รูปแบบการแสดงออกนั้นขึ้นอยู่กับการวางตัวและลักษณะนิสัย ซึ่งเป็นการตัดสินใจเลือกทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งตามความจำเป็นหรือสถานการณ์ หากมีคนใจเย็นและเงียบขรึมที่ไม่กลัวคนแปลกหน้า และชอบการได้พบปะผู้คนใหม่ๆ ก็ย่อมมีคนสุขุมที่ชอบการอยู่คนเดียว แต่พอได้พบปะผู้คนก็กลายเป็นคนเข้าสังคมเก่งและนักพูดตัวยงด้วยเหมือนกัน

2.คนชอบเก็บตัวจะยอมเอ่ยปากพูดกับคนที่ตนเองรู้สึกวางใจ จนบางครั้งเมื่อคนเก็บตัวพูดอะไรออกมามากมายก็อาจทำให้คนอื่นตกใจได้ จริงๆ แล้วคนชอบเก็บตัวเป็นคนช่างพูดในบางโอกาส แต่จะเลือกเปิดปากพูดก็ต่อเมื่อเป็นคนคุ้นเคย และคาดการณ์ปฏิกิริยาที่ตัวเองจะพึงพอใจได้เท่านั้น

3.คนชอบเก็บตัวจะรู้สึกสบายใจกับการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นให้น้อยที่สุด แต่ไม่ว่าจะเป็นคนชอบเก็บตัวแบบสุดโต่งแค่ไหนก็ไม่สามารถใช้ชีวิตแบบนั้นได้เพียงอย่างเดียว เหตุผลก็ดูได้จากคำว่า ‘การอยู่ร่วมกันในสังคม’ ที่เราใช้กันบ่อยๆ และได้รู้ว่าเงินที่หามาเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องส่วนหนึ่งนั้นกลายมาเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าสังคมกับผู้อื่น

4.คนชอบเข้าสังคมไม่ได้รู้สึกว่าการที่คนอื่นเข้ามาในพื้นที่ส่วนตัวของตนเองเป็นเรื่องใหญ่โตอะไร จึงไม่รับรู้ถึงการล้ำเส้นพื้นที่ส่วนตัวของคนอื่น ดังนั้นจึงต้องเรียนรู้ตำแหน่งของขอบเขตนั้นด้วยประสบการณ์และการฝึกฝน เพื่อป้องกันการถูกปฏิเสธจากสังคมเพราะถูกมองว่าเป็นคนไร้มารยาท

5.
มนุษย์ชอบเข้าสังคมและมนุษย์ชอบเก็บตัว ต่างก็ใช้ชีวิตทางสังคมไปในทางตรงกันข้าม ถ้าการขัดเกลาทางสังคมของคนชอบเก็บตัวคือการเปิดสลักประตูที่ปิดไว้บ้าง การขัดเกลาทางสังคมของคนชอบเข้าสังคมก็คงจะสำเร็จได้ด้วยการรู้จักปิดสลักประตูบ้างเช่นกัน

อย่างไรก็ตาม บุคลิกลักษณะของคนเรานั้นเปรียบเหมือนตารางไล่โทนสี ไม่มีขอบเขตชัดเจน ในคนเดียวกันก็สามารถเป็น ‘คนชอบเก็บตัวที่มีลักษณะค่อนไปทางชอบเข้าสังคม’ และสามารถเป็น ‘คนชอบเข้าสังคมที่ค่อนไปทางเงียบขรึม’ ได้ด้วย นอกจากนี้รูปแบบของการแสดงออกถึงอุปนิสัยยังมีความหลากหลาย จึงไม่อาจอธิบายได้ด้วยคุณสมบัติเพียงอย่างเดียว

การตอบคำถามว่าตัวเรามีลักษณะนิสัยแบบไหนนั้น เป็นเรื่องที่เราต้องถามใจตัวเอง ไม่ใช่การวัดด้วยไม้บรรทัดอคติของคนทั่วไปค่ะ : ) 

แท็ก


Related Content